Teated

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetus külades

Alates 8. maist saavad KIKist toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elamukinnistute omanikud.

See puudutab otseselt Paide linna Viraksaare küla kinnistuid aga ka Järva valla Käravete ja Ambla kinnistuid, mille tarbeks on kinnistu piirile ÜVK liitumispunktid välja ehitatud.

 

Taotlusvooru tähtaeg pikeneb ka üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele. Uue määruse leiab Riigi Teatajast:

https://www.riigiteataja.ee/akt/105052020002

 

Selgitusi ja taotluse essitamise juhendi leiab SA Keskkonnainvesteeringu´te Keskus kodulehelt:

https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

 

Nõustamiseks võib pöörduda ka AS Paide Vesi poole

e-kirjaga: mare@paidevesi.ee

telefoniga: 3849030

 

 

 

 

 

 

 

Tagasi