ÜVK Kliendile

Vee kvaliteet

AS Paide Vesi kontrollib joogivee kvaliteeti vastavalt Tallinna Tervisekaitsetalituse Järvamaa osakonna poolt kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale.

Vee kvaliteedinõudeid vaata Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

 

Paide linn

Paide linna veetöötlusjaamast pumbatakse joogivesi ühtsesse Paide linna ja Paide valla Kriilevälja, Sillaotsa, Tarbja ja Prääma külade veevõrku.

Paide linna veevõrgu vee kvaliteet vastab Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

Põhilised joogivee keemilise koostise andmed:

 

Näitaja

Tulemus

Mõõtühik

PH

7,4  -  7,6

 

Elektrijuhtivus

720 - 950

µS/cm

Üldkaredus

7,1 - 8,0

mg-ekv/l

Üldraud

10 – 40

µg/l

Kloriidid

15

mg/l

Fluoriid

0,2

mg/l

 

Anna küla

Anna küla joogivesi vastab sotsiaalministri määruse nr 82 nõuetele. 2020.a. lõpus paigaldati uus veetöötlusseade.

 

Sargvere

Vee kvaliteet vastab  Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

 

Roosna-Alliku

Vee kvaliteet vastab  Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

 

Viisu

Vee kvaliteet vastab  Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

 

Tarbja, Sillaotsa

On ühendatud Paide linna ühisveevärgiga. Vee kvaliteet vastab  Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

 

Viraksaare, Prääma, Kriilevälja

On ühendatud Paide linna ühisveevärgiga. Vee kvaliteet vastab  Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

 

Järva  vald

 

Ambla, Aravete, Käravete, Ambla ja Jõgisoo joogivee kvaliteet vastab nõuetele.

Imavere ja Käsukonna joogivee kvaliteet vastab nõuetele.

Peetri joogivee kvaliteet vastab  joogivee kvaliteedinõuetele.

Koigi ja Päinurme joogivee kvaliteet vastab joogivee kvaliteedinõuetele.

 

 

Vee kvaliteedi kontrollimise tulemusi näete allolevalt lingilt. 

Tavauuringud 2021

Süvauuringud 2021

 


Paide ÜVK skeem

Paide ÜVK skeem