Teenused

Teenuste liigid

AS Paide Vesi põhilisteks tegevusaladeks on:

1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenused (ÜVK)

2. Muud teenused:

                                        - kanalisatsioonitorustike survepesu

                                        - kaevamistööd

                                        - vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude remont ja ehitamine

                                        - purgimisteenus 

                                        - konsultatsioon veevarustuse ja kanalisatsiooni alal

Fekaalide ja kogumismahutite reovee vedu  AS Paide Vesi ei teosta.

 


Muud teenused

Muude teenuste tellimiseks palume 

pöörduda meie klienditeenindusse

Mündi tn 45, telefon 38 50496

e-post:  anneli@paidevesi.ee

 

Muude teenuste hinnakiri