Teenused

Teenuste liigid

AS Paide Vesi põhilisteks tegevusaladeks on:

1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenused (ÜVK)

2. Muud teenused:

                                        - kanalisatsioonitorustike survepesu

                                        - kaevamistööd

                                        - vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude remont ja ehitamine

                                        - purgimisteenus 

                                        - konsultatsioon veevarustuse ja kanalisatsiooni alal

Fekaalide ja kogumismahutite reovee vedu  AS Paide Vesi ei teosta.

 


Muud teenused

Muude teenuste tellimiseks palume 

pöörduda meie klienditeenindusse

Mündi tn 45, telefon 38 50496

e-post:  anneli@paidevesi.ee

 

Muude teenuste hinnakiri

 

Vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude avariid  24h tel: 38 50 496

Ööpäevaringne avariitelefon on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni riketest vee-ettevõtjale teatamiseks.

Tulenevalt avarii olemusest ja sellega seotud tarbijate arvust ning likvideerimise võimalusest  teeb vee-ettevõtja tegutsemise otsuse.

Eesmärk on avarii likvideerimine ja teenuse taastamine esimesel võimalusel, siiski võib see tehnilistel põhjustel jääda järgnevale tööpäevale. 

Kinnistu välistorustike avariiteated võetakse ka vastu, aga nende likvideerimisega tegeleb vee-ettevõtja vastavalt võimalustele.

Hoonete sisevõrkude avariidest ei ole mõtet teatada, sest nende likvideerimisega vee-ettevõtja ei tegele, võimalik on ainult terve kinnistu veevarustuse sulgemine liitumispunkti maakraanist.