ÜVK Teenused

ÜVK teenus koosneb:

- vee pumpamine veehaardest

- joogivee puhastamine

- püsiva nõutud veesurve hoidmine veevõrgus

- veevõrgu hooldus ja remont

- kinnistute veemõõdusõlmedesse veearvestite paigaldamine ja taatlemise korraldamine

- reovee vastuvõtmine ja pumpamine

- reoveekanalisatsiooni, pumplate ja reoveepuhastite hooldus ja remont (sh. ühiskanalisatsiooni ummistuste likvideerimine)

- reovee puhastamine

- joogivee kvaliteedi kontroll ja heitvee kvaliteedi kontroll

- klienditeenindus.

ÜVK koosseisu ei kuulu kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike hooldamine.