Uudised

Uued veeteenuse hinnad alates 1.mai 2023

AS Paide Vesi kehtestab alates 1.maist 2023.a. uued joogivee ja reovee teenuse hinnad

Senised joogivee ja reovee teenuse hinnad on kinnitatud 2017.aastal. Vahepealsetel aastatel on toimunud pidev kulude kasv, mis muutus väga kiireks 2022.aastal. Eriti suur hinnatõus toimus elektri osas, mis moodustab veeteenuste kuludest olulise osa. Kahjuks ei ole võimalik sellist kulude kasvu katta kokkuhoiu või tegevuste effektiivsemaks muutmisega. Oleme kasutusele võtnud soojuspumpasid ja rajanud päikeseelektrijaamasid, mis on oluliselt vähendanud elektri tarbimist. Siiski on hinnatõusu mõju olnud oluliselt suurem. Ka materjalide, tagavaraosade ja tööjõu kulu on kuue aastaga suurenenud.

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele algatasime uute hindade kehtestamise. Esitasime Konkurentsiametile vastavalt nende poolt soovitatavale metoodikale veeteenuste hindade kooskõlastamise taotluse ja saime 27.märtsil uutele hindadele Konkurentsiameti kooskõlastuse.

1.maist 2023 kehtima hakkavad hinnad on näidatud hinnakirjade lehel:

/hinnakirjad

 

Tagasi