Vee kvaliteedi aruanded 2020

2020.aastal ei vastanud Anna küla vesi kvaliteedinõuetele kõrgenenud rauasisalduse tõttu. Peale veepuhastusseadmete rekonstrueerimist 2020.aasta lõpus on 2021.aastal võetud veeproovid olnud nõuetele vastavad.

tavauuringud 2020

süvauuringud 2020

puurkaevud 2020