Teated

Juhatuse liikme konkurss

AS Paide Vesi kuulutab välja konkursi juhatuse liikme ametikohale

AS Paide Vesi nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme ametikoha (1,0) täitmiseks.

AS Paide Vesi on 100% Paide linna ja Järva valla omanduses olev äriühing, kes põhitegevusena pumpab põhjavett, puhastab seda vajadusel  ja juhib tarbijateni, võtab tarbijatelt vastu reovee ning juhib selle reoveepuhastitesse, kus see enne suublasse juhtimist puhastatakse.

Juhatuse liikme peamised ülesanded on:

  • AS Paide Vesi juhtimine, äriühingu arendamine ja esindamine.

 

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 04. juuni 2023.

Täiendav info konkursi kohta lehel "Tööpakkumised".

Tagasi