Tööpakkumised

Konkurss AS Paide  Vesi  juhatuse liikme ametikohale.

 

AS Paide Vesi nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme ametikoha (1,0) täitmiseks.

AS Paide Vesi on 100% Paide linna ja Järva valla omanduses olev äriühing, kes põhitegevusena pumpab põhjavett, puhastab seda vajadusel  ja juhib tarbijateni, võtab tarbijatelt vastu reovee ning juhib selle reoveepuhastitesse, kus see enne suublasse juhtimist puhastatakse.

Aktsiaseltsi tegevuseks on ka vee-ettevõtluse arendamine oma vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas.

AS Paide Vesi on Paide linna soojusvõrgu omanik ja ühe tegevusalana rendib soojusvõrku operaatorfirmale, kes täidab kaugkütte võrguettevõtja kohustusi.

Aktsiaselts on ka Paide linna Paide linnas ja külades rekonstrueeritud tänavavalgustuse süsteemide omanik ja rendib neid Paide Linnavalitsusele.

Paide Linnavalitsuselt on üle võetud osaliselt sademetevee kanalisatsiooni taristu ja teostatud selle rekonstrueerimine ning laiendamine.

Kasutusel on kolm päikeseelektrijaama, mille toodangut kasutatkse omatarbeks ning ülejääv energia müüakse jaotusvõrku.

Ettevõttel on rohkem kui 1300 ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni lepingulist klienti. 

Juhatuse liikme volituste kestvus on 3 aastat.

Aktsiaseltsi juhatusel on kaks liiget, kellel on määratud tegevusvaldkonnad.

 

 

Juhatuse liikme peamised ülesanded on:

 • AS Paide Vesi juhtimine, äriühingu arendamine ja esindamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (eelistatult tehniline; majanduslik või juriidiline);
 • varasem juhtimiskogemus;
 • väga hea arvutikasutamise oskus. (Windows, MS, Office programmid);
 • teadmised raamatupidamise alustest, eelarve koostamisest,  oskusega orienteeruda ettevõtte majandusnäitajates;
 • ärijuhtimiseks vajaliku seadusandluse tundmine (Äriseadustik, Võlaõigusseadus, Asjaõigusseadus, Töölepingu seadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Riigihangete seadus);
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel; 
 • inglise keele oskus suhtlustasandil (ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel);
 • strateegiline vaade, täpsus ja korrektsus asjaajamises;
 • liidriomadused ja tulemustele orienteeritus; inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, pingetaluvus; algatus- ja analüüsivõime; hea meeskonnatöötaja;
 • hea koostöö-, läbirääkimis- ja esinemisoskus;
 • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;

 

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus veemajanduse  valdkonnas;
 • veemajanduse alase seadusandluse tundmine (Veeseadus, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, Looduskaitse seadus, Keskkonnatasude seadus, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Hädaolukorra seadus);
 • CAD, GIS, SCADA tarkvara kasutamisoskus;
 • vene keele oskus;
 • teadmised   toetusprogrammidest  ja projektijuhtimisest;
 • seadmete ja rajatiste ehituse, hoolduse ja kasutamise aluste tundmine;
 • kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • mitmekülgset ja arendavat tööd ning võimalusi eneseteostuseks;
 • kaasaegset ja avatud töökeskkonda ning sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • tööandja tervisekindlustust ja terviseedendamise paketti;
 • täiendkoolituse- ja arenemisvõimalusi;
 • tööle asumine: august/september 2023a.

 

Ametikohale kandideerimiseks tuleb esitada:

 • digitaalselt allkirjastatud motiveeritud avaldus;
 • CV koos palgasooviga;
 • oma nägemus AS Paide Vesi arendamisel;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Dokumendid palume saata e-posti aadressil: valeri.ivanov156@gmail.com  märgusõnaga „Paide vesi”.

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 04. juuni 2023.

Lisainformatsiooni konkursi kohta saab küsida AS Paide Vesi  nõukogu esimees Valeri Ivanovilt          e-posti aadressil: valeri.ivanov156@gmail.com

ja AS Paide Vesi kodulehelt www.paidevesi.ee